05:00
PRATHASMARANAM
05:30
SUBASHITAM
05:45
VOICE OF SANKARA
06:00
SUPRABHATHAM
06:15
DEIVA THIRUVAZHA
06:45
RASHI PALAN
07:00
THIRUPPAVAI
07:30
THIRUVAMBA
07:45
NAMASTHE SANKARA
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
SRI SRI RAVISHANKAR
09:00
JAI JAI BHUVANESHWARI
09:30
ALFA MIND POWER
10:00
GOLD TIMES
10:30
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
11:00
RAJA YOGAM
11:30
SANJEVAN NETRALAYA
11:45
BHAKTHI GEETHA
12:00
AMMAN ARUL
12:30
HOMERO CARE
13:00
GOLD TIMES
13:30
DIAL SANKARA
14:00
KPJ GEMS
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
SUHASINI
15:30
SANJEVAN NETRALAYA
15:45
BHAKTHI GEETHA
16:00
RUCHI RUCHI
16:30
SUBHIKSHA RATNANJALI
17:00
UNVEILING OF LORD BALAJI LIVE FROM COIMBATORE
19:00
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
GO GREEN
20:30
SRI CHANDRA MOULESHWARA POOJ LIVE FROM SRINGERI
22:00
DEIVA THIRUVAZHA
22:30
ALAYA DARSHANAM
23:00
SHUBHA MUHURTHA
00:00
GOLD TIMES
00:10
BHAKTHISINCHANA
00:30
MOOLIGAI SAMAYAL
01:00
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
01:30
SUHASINI
02:00
UNVEILING OF LORD BALAJI FROM COIMBATORE
04:30
GANESH SAHARANAM