05:00
PRATHASMARANAM
05:30
AMRUTHAM
05:45
VOICE OF SANKARA
06:00
SUPRABHATHAM
06:15
ALAYA DARSHANAM
06:45
RASHI PALAN
07:00
NAMASTHE SANKARA
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
SRI SRI RAVISHANKAR
09:00
JAI JAI BHUVANESHWARI
09:30
ALAYA DARSHANAM
10:00
ASTROLOGY
10:30
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
11:00
DANALAKSHMI YANTRA
11:30
SANJEVAN NETRALAYA
11:45
DANALAKSHMI YANTRA
12:00
GO GREEN
12:30
HOMEO CARE
13:00
GOLD TIMES
13:30
DIAL SANKARA
14:00
DANALAKSHMI YANTRA
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
VANA PARVA PRAVACHANA
15:30
SANJEVAN NETRALAYA
15:45
MADHU SANJIVINI
16:00
CHINTOOS
16:30
SUBHIKSHA RATNANJALI
17:00
GURUKULAM
17:30
SAHASRANAMAM
18:00
YOUR CHOICE
19:00
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
GHO GREEN
21:00
SRINGERI VAIBAVAM
21:30
RAASTRA NIRMAN
22:00
DYAN ACUPUNTURE
22:30
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
23:00
SHUBHA MUHURTHA
00:00
GOLD TIMES
00:10
BHAKTHISINCHANA
00:30
VANA PARVA PRAVACHANA
01:00
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
01:30
GHO GREEN
02:00
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
03:00
KERALA DARSHANAM[RPT]
03:30
SANGEETHA GURUKULA
04:00
GURUKULAM
04:30
GANESH SAHARANAM