05:00
USHODAYAM
05:30
AMRUTHAM
05:45
VOICE OF SANKARA
06:00
SUPRABHATHAM
06:30
SAHASRANAMAM
07:00
NAMASTHI SANKARA
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
SRI SRI RAVISHANKAR
09:00
JAI JAI BHUVANESHWARI
09:30
TSN
10:00
DEVATHA DARSHANA
10:30
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
11:00
SLIM TEA
11:30
SANJEVAN NETRALAYA
11:45
FILLER
12:00
GO GREEN
12:30
HOMEO CARE
13:00
DAIVA BHOOMI
13:30
DIAL SANKARA
14:00
FAIR LOOK GOLD
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
PRAVACHANA
15:30
SANJEVAN NETRALAYA
15:45
TRIBUTE TO SATYA SAI
17:00
GURUKULAM
17:30
SAHASRANAMAM
18:00
YOUR CHOICE
19:00
NAMA SANKEERTHANA
19:30
DAIVA BHOOMI
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
GHO GREEN
21:00
SRINGERI VAIBAVAM
21:30
RASTRA NIRMAN
22:00
ABHANGS
22:30
DEVATHA DARSHANA
23:00
SHUBHA MUHURTHA
00:00
GOLD TIMES
00:10
USHODAYAM
00:30
BHAKTHISINCHANA
01:00
PRAVACHANA
01:30
GHO GREEN
02:00
NAMA SANKEERTHANA
02:30
DAIVA BHOOMI
03:00
TRIBUTE TO SATYA SAI
04:30
GANESH SAHARANAM