05:00
PRATHASMARANAM
05:30
ALWARGAL PADIYAN THIRUVARGAM
06:00
SUPRABHATHAM
06:15
DEIVA THIRUVAZHA
06:45
RASHI PALAN
07:00
YOGA
07:30
KERALA DARSHANAM
07:50
NAMASTHE SANKARA
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
89TH BIRTHDAY CELEBRATIONS OF SATYA SAI LIVE FROM PUTTAPARTHI
10:00
KALYANAMASTHU
11:00
PANDIT ASHOK BHARATHI
11:30
PATTU PITAMBARA
12:30
BHAJAN SAMARAT SENIOR
16:00
SIDDHARIN ARULVAKKU
16:30
ANNAI DARSHANAM
17:00
89TH BIRTHDAY CELEBRATIONS OF SATYA SAI LIVE FROM PUTTAPARTHI
19:00
SANKARA MELA 2014
19:30
DEIVA THIRUVAZHA
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
21:30
UTSAVA
22:00
DHARMA DARSHANAM
22:30
ALAYA DARSHANAM
23:00
KALYANAMASTHU
00:00
GOLD TIMES
00:10
RAASTRA NIRMAN
00:40
BHAKTHISINCHANA
01:00
BHAJANS SAMARAT JUNIOR
02:00
SANKARA VAIBHYAM
03:00
WOMENS ONLY
04:00
KERALA DARSHANAM
04:30
GANESH SAHARANAM