05:00
PRATHASMARANAM
05:30
AMRUTHAM
05:45
VOICE OF SANKARA
06:00
SUPRABHATHAM
06:15
ALAYA DARSHANAM
06:45
RASHI PALAN
07:00
NAMASTHE SANKARA
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
SRI SRI RAVISHANKAR
09:00
JAI JAI BHUVANESHWARI
09:30
AMMMAN ARUL
10:00
HOMEOCARE
10:30
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
11:00
DANALAKSHMI YANTRA
11:30
SANJEVAN NETRALAYA
11:45
BHAKTHI GEETHA
12:00
ARADANA MAHOTSAVAM LIVE FROM SRINGERI
14:00
ROTI MAKER
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
VANA PARVA PRAVACHANA
15:30
SANJEVAN NETRALAYA
15:45
MADHU SANJEVAN
16:00
DANALAKSHMI YANTRA
16:30
YOGA PANCHASHWARAI
17:00
GURUKULAM
17:30
SAHASRANAMAM
18:00
SANKARA GEETA SOURABA LIVE FROM GAYANA SAMAJ
19:00
BHAJANS SAMARAT SENIOR-3
20:00
SANKARA GEETA SOURABA LIVE FROM GAYANA SAMAJ
21:00
SRINGERI VAIBAVAM
21:30
BHAKTHI SINCHANA
22:00
NAVARATRI MAHIME
22:30
SRJ GEMS
23:00
SHUBHA MUHURTHA
00:00
GOLD TIMES
00:10
BHAKTHISINCHANA
00:30
VANA PARVA PRAVACHANA
01:00
DASAVANI
01:30
GHO GREEN
02:00
BHAJANS SAMARAT SENIOR-3
03:00
DASA NAADHA
03:30
UTSAVA
04:00
GURUKULAM
04:30
GANESH SAHARANAM