05:00
PRATHASMARANAM
05:30
SUBASHITAM
05:45
VOICE OF SANKARA
06:00
SUPRABHATHAM
06:15
DEIVA THIRUVAZHA
06:45
RASHI PALAN
07:00
NAMASTHE SANKARA
08:00
BHAKTHISINCHANA
08:30
SRI SRI RAVISHANKAR
09:00
JAI JAI BHUVANESHWARI
09:30
AMMAN ARUL
10:00
SHUBHORI
10:30
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
11:00
JANAPADA LOKA
11:30
SANJEVAN NETRALAYA
11:45
SANKALI
12:00
PLATFORM TO PERFORM
12:30
DIAL DOCTOR
13:00
GOLD TIMES
13:30
DIAL SANKARA
14:00
ALAYA DARSHANAM
14:30
BHAKTHISINCHANA
15:00
SUHASINI
15:30
SANJEVAN NETRALAYA
15:45
BHAKTHI GEETHA
16:00
RUCHI RUCHI
16:30
SUBHIKSHA RATNANJALI
17:00
GURUKULAM
17:30
SAHASRANAMAM
18:00
VOICE OF MYSORE
19:00
BHAJANS SAMARAT SENIOR-3
20:00
BHAKTHISINCHANA
20:30
GO GREEN
21:00
SRINGERI VAIBHAVAM
21:30
UTSAVA
22:00
DEIVA THIRUVAZHA
22:30
RAJA YOGAM
23:00
SHUBHA MUHURTHA
00:00
GOLD TIMES
00:10
BHAKTHISINCHANA
00:30
SUHASINI
01:00
SAMPOORNA VYSA BHARATHAM
01:30
RUCHI RUCHI
02:00
BHAJANS SAMARAT SENIOR-3
03:00
JANAPADA LOKA
03:30
UTSAVA
04:00
GURUKULAM
04:30
GANESH SAHARANAM